Spotkanie dla inwestorów

Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i dowiedz się, czy inwestowanie w nieruchomości pod wynajem wciąż się opłaca

Jaką umowę najmu podpisać?

Wynajem mieszkania jest doskonałą opcją inwestycyjną w celu zwiększenia swojego
kapitału. Oprócz wielu korzyści związanych z wynajmem mieszkania właściciele często
borykają się z pewnym ryzykiem. Przeprowadzając weryfikację Najemców przed wynajęciem
mieszkania nie zawsze można przewidzieć pewne kwestie związane z nieuczciwością
Najemców. W artykule postaramy się podpowiedzieć, co można zrobić oraz jakie kroki
należy podjąć w całym procesie wynajmu, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo właścicielowi
mieszkania.
Warto wziąć pod lupę samą formę wynajmu. Oprócz zwykłego standardowego wynajmu
mieszkania w polskim prawie występuje także najem okazjonalny. Pozwala on zabezpieczyć
prawa i bezpieczeństwo właściciela. Procedura najmu okazjonalnego co prawda jest
bardziej złożona od zwykłego najmu, jednak zawarcie umowy właśnie w tej formie daje
właścicielowi więcej możliwości. Zaliczyć do nich można na przykład rozpoczęcie szybkiej
eksmisji nieuczciwego Najemcy. Ważną kwestią w przypadku najmu okazjonalnego jest
wynajem tylko i wyłącznie w celach mieszkaniowych. Na właścicielu oraz na najemcy
spoczywają pewne obowiązkowi, których muszą dopełnić.
Najemca ma obowiązek dostarczyć oświadczenie (w formie aktu notarialnego) o
dobrowolnym poddaniu się egzekucji i opróżnienia lokalu, w terminie wskazanym w żądaniu
egzekucyjnym. Oprócz tego najemca ma obowiązek wskazać inny lokal mieszkalny, w
którym zamieszka po wykonaniu egzekucji. Najemca musi także dostarczyć oświadczenie
osoby trzeciej (właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która
wyraża zgodę na zamieszkanie w swojej nieruchomości danej osoby.
Wynajmujący z kolei ma obowiązek zgłosić zawarcie umowy w formie najmu okazjonalnego
do urzędu skarbowego w przeciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Na prośbę Najemcy
Wynajmujący ma obowiązek okazania takiego zgłoszenia. Jeśli powyższe wymagania nie
zostaną spełnione, umowę traktuje się jako zwykłą umowę najmu mieszkalnego.
Drugim rodzajem umowy jest jeszcze mniej popularny najem instytucjonalny. W tym
przypadku stroną umowy może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który prowadzi
działalność gospodarczą związaną z wynajmowaniem. Najem instytucjonalny, jak i najem
okazjonalny również stanowi zabezpieczenie praw właściciela. Jeśli chodzi o obowiązki
Najemcy musi on dostarczyć oświadczenie (w formie aktu notarialnego) o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji i opróżnienia lokalu. Wynajmujący z kolei nie ma obowiązku
zgłoszenia takiej umowy do urzędu skarbowego.
W poniższej tabeli przedstawiamy podobieństwa i różnice tych dwóch form najmu. W celu
zapewnienia praw i bezpieczeństwa właściciela, warto przeanalizować jakie korzyści może
dać zawarcie umowy w formie najmu okazjonalnego lub instytucyjnego.
 

Najem okazjonalny Najem instytucjonalny
Czas trwania: maksymalnie 10 lat Czas trwania: dowolny okres
Obowiązek wskazania innego lokalu w
przypadku żądania egzekucyjnego
Brak obowiązku wskazania lokalu
Obowiązek oświadczenia o gotowości
poddaniu się egzekucji
Obowiązek oświadczenia o gotowości
poddaniu się egzekucji
Strona umowy: musi być właściciel
nieruchomości, tylko osoby fizyczne
Strona umowy: nie musi być właściciel
nieruchomości, musi być przedsiębiorca

Obowiązek zgłoszenia umowy do urzędu

skarbowego

Brak konieczności zgłoszenia umowy do

urzędu skarbowego

 


Kontakt

Champion Invest

ul. Mickiewicza 34
70-386, Szczecin

tel. 797 101 084

e-mail: biuro@champion-invest.pl

 

Formularz kontaktowy